Omet navegació

17.1.1 Pràctiques Relés

Pràctica: Llums de nadal

Tenim tres rastreres de llums per posar a un arbre de nadal, cada rastrera s'ha de connectar a a 220V per fer-la anar. Volem que la rastrera 1 funciona els primers 5 minuts i les altres estan apagades. Després funcionarà la rastrera 2 durant 5 minuts mentre la 1 i la 3 estan apagades. Per últim funcionarà la rastrera 3 mentre la 1 i la 2 estan apagades.

 

  1. Com que connectar malament a 220V Arduino pot posar en perill la targeta i la teua integritat. Cal que imprimisques el circuit de la placa de relés amb Arduino per dibuixar l'esquema de les rastreres de llums que falten i que cal connectar a 220V.
  2. Escriu el programa per controlar les llums de nadal.
  3. Demana al teu professor els components per provar el programa.