Omet navegació

13.- Sensor PIR moviments

1. Esquema elèctric.

L'esquema elèctric per connectar el sensor passiu d'infrarojos PIR  és aquest:

PIR detector moviment amb Arduino

Aquest sensor té tres cables , el 2 es posa a  5V, el 3 es posa a GND i el 1 és la eixida digital del sensor que connectaren a un port digital d'Arduino que programarem com entrada digital. L'abast d'aquest sensor és de 7 metres.

 

2.Funcionament.

  El sensor passiu d'infrarojos detecta la emissió d'ones infraroges de calor sense emetre cap ona, d'ací ve el nom de passiu. Quan un objecte amb una temperatura diferent de l'ambiental es mou el cristall piroelèctric que té el sensor PIR s'escalfa i canvia el voltatge que té. El cristall piroelèctric sols estar format per una pel.licula fina de Nitrur de Gali (GaN), Nitrat de Cessi (CsNO3), fluorur de polivinil i derivats de la fenil-pirazina i Tantalat de Liti (LiTaO3). Mireu la wikipedia si voleu més informació.

 

3. Programa.

 

 
			// Copyleft: DFRobot
			// Modificat(2012): CFerrando.
			// Programa per detectar moviment amb el sensor passiu d'infraroig PIR
			int Pir = 5; //Posem l'eixida digital del PIR al port 5 d'Arduino
			int valorDigitalLlegit= 0; //Definim la variable valor digital llegit com entera
			void setup() {
			pinMode(Pir, INPUT);//Definim el Pir com entrada digital
			Serial.begin(9600); // Inicialitzem el monitor serie per enviar-hi dades
			}
			void loop(){
			valorDigitalLlegit = digitalRead(Pir); //Pasem el valor 0 o 1 a la variable valorDigitalLlegit
			if (valorDigitalLlegit == HIGH){ //Si el valor és 1 hi ha moviment
			Serial.print("Detectant moviment="); //Imprimeix el retol
			Serial.println(valorDigitalLlegit); //Imprimeix la dada valorDigitalLlegit=1 doncs hi ha moviment i retorna final de linia
			}
			Serial.print("Detectant moviment="); //Imprimeix el retol
			Serial.println(valorDigitalLlegit); //Imprimeix la dada valorDigitalLlegit=0 doncs no hi ha moviment i retorna final de linia
			}