Omet navegació

18.- Electroneumàtica

1. Esquema.

Anem a repassar alguns conceptes que hem vist a les classes de teoria aplicades al control elèctric dels circuits pneumàtics.

El circuit que veus baix és un cilindre de simple efecte pilotat per una valvula 3/2 NT comandada elèctricament i amb retorn per ressort.

Placa relés electrovàlvula 3/2 NT

2. Programa.

Controlar la electrovàlvula amb un programa  és una cosa ben senzilla.

 

 
						//Copyleft(2012): Cferrando
			//Exemple d'activació d'un cilindre de simple efecte per mitja d'una electrovàlvula
			//
			int Rele1 = 9; // port on està connectat el relé que controla la electrovàlvula 3/2 NT
			void setup(){
			pinMode(Rele1,OUTPUT); // defineix el del relè com una eixida
			}
			void loop() { 
			digitalWrite(Rele1, HIGH); //activa el relè
			delay(1000); // espera 1 segons amb el relè activat
			digitalWrite(Rele1, LOW); //desactiva el relè
			delay(5000); //espera 5 segons amb el relè desactivat
			}  
			
			

La vàlvula 32NT està en la posició de repós normalment tancada com pots veure, i les connexions fan que el cilindre en aquesta posició estiga retret.

Quan el programa activa el relé, la vàlvula passa estar en la posició activa, on la connexió d'aire de 1 a 2 és posa en contacte i l'aire fa avançar la tija  del cilindre.

Quan el programa desactiva el relé, la vàlvula torna a la posició de repòs empenyada pel moll de retorn, la connexió 1 a 2 d'aire es talla i la de 2 a 3 és re-connecta buidant-se l'aire del cilindre i retrocedint la tija del cilindre.