Omet navegació

12.- Llistes i matrius

Poden definir una llista de cadenes simplement amb l'ordre «String[ ] nomLlista= {"element1", "element2", "element3"} ; » les cadenes aquestes les podem llistar, podem afegir-hi elements durant el programa, traure elements, inserir-ne en un punt exacte, però això no anem a utilitzar-ho enguany.

També podem utilitzar, quan la llista és molt llarga, les ordres de la següent forma molt més aclaridora.

String [ ] nomLlista = new String[3];

nomLlista[0]="element1";

nomLlista[1]="element2";

nomLlista[2]="element3";

Fixa't que hi ha tres elements però es comença a enumerar-los des del cero.

Exemple:

String[] EstatsUnioEuropea= new String[25];
EstatsUnioEuropea[0]="Àustria";
EstatsUnioEuropea[1]="Bèlgica";
EstatsUnioEuropea[2]="Dinamarca";
EstatsUnioEuropea[3]="Eslovàquia";
EstatsUnioEuropea[4]="Eslovènia";
EstatsUnioEuropea[5]="Espanya";
EstatsUnioEuropea[6]="Estònia";
EstatsUnioEuropea[7]="Finlàndia";
EstatsUnioEuropea[8]="França";
EstatsUnioEuropea[9]="Alemanya";
EstatsUnioEuropea[10]="Grècia";
EstatsUnioEuropea[11]="Hongria";
EstatsUnioEuropea[12]="República d'Irlanda";
EstatsUnioEuropea[13]="Itàlia";
EstatsUnioEuropea[14]="Letònia";
EstatsUnioEuropea[15]="Lituània";
EstatsUnioEuropea[16]="Luxemburg";
EstatsUnioEuropea[17]="Malta";
EstatsUnioEuropea[18]="Països Baixos";
EstatsUnioEuropea[19]="Polònia";
EstatsUnioEuropea[20]="Portugal";
EstatsUnioEuropea[21]="Suècia";
EstatsUnioEuropea[22]="Regne Unit";
EstatsUnioEuropea[23]="República Txeca";
EstatsUnioEuropea[24]="Xipre";

for (int i=0 ; i<25 ; i++){
  println (EstatsUnioEuropea[i]);
}

Igualment podríem definir llistes de números de la forma:

int [ ] numLlista = new int[3];

numLlista[0]=1;

numLlista[1]=3;

numLlista[2]=5;

També podem tindre llistes de dues dimensions anomenades matrius on tenim files i columnes plenes de valors numèrics , en aquest cas per traure els valors caldrà dos cicles iteratius «for».

Mira l'exemple on hi ha dues columnes i sis files

int[][] posicioXY = { {0,0}, 
                      {250,0}, 
                      {500,0}, 
                      {1,150}, 
                      {250,150}, 
                      {500,150} };
for (int i = 0; i < 6; i++) {
  for (int j = 0; j < 2; j++) {
    
    println("Fila="+i+" "+ "Columna=" +j+ " " +"Element=" + posicioXY[i][j]);
  }
}