Omet navegació

9.3.1 Sensor de Temperatura i Humitat. RTH03. Ús del plotter sèrie.

També podeu provar aquest programa per mesurar simplement la Temperatura i la Humitat i veure la gràfica amb la plotter sèrie que ve amb Arduino IDE (quant la versió de l'IDE és igual o major que la 1.8.1). Recordeu que cal tindre instal·lada la mateixa llibreria DHT de Rob Tillaart que hem esmentat a la secció d'abans.

// Font original: https://www.sparkfun.com/products/10167
// Modificat per Carles Ferrando el 17 de febrer de 2017
#include <dht.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN 7

//Definim temperatura i humitat relativa reals mesurades pel sensor RHT03
float temperatura; // T en ºC
float humitat; // Humitat relativa %

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("IES A_B_C Aula a_b_c ");
   
    
}
void loop()
{
    // Llegeix les dades
   int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
   
    // Mostra les dades pel monitor sèrie o pel plotter sèrie
    humitat=DHT.humidity ;
    Serial.print(" Humitat (%) = ");
    Serial.print( humitat);
    Serial.print(",\t");
    temperatura= DHT.temperature;
    Serial.print("Temperatura (C) = ");
    Serial.println(temperatura);

delay (500);

}

 

Ací tens una captura de pantalla del plotter sèrie amb aquestes paràmetres.

Plotter sèrie amb T i H (RTH03)

La Temperatura que val uns 20ºC augmenta quan engeguem l'eixugacabells i per després començar a baixar, en canvi la humitat que val 46% inicialment comença a baixar en engegar l'eixugacabells  i després comença a augmentar molt lentament. Fixat't que els eixos de coordenades  es calculen de forma automàtica.