Omet navegació

6.- Motors amb integrats

Anem a veure a les següents seccions com fer anar motors a Arduino amb els Integrats L293 i L298. El preu d'aquestos integrats no és el mateix les prestacions tampoc.

La targeta motora per Arduino ens la farem nosaltres per al L293. En canvi per al L298 utilitzaren un pont en H comercial.