Omet navegació

0.- Els ports a la targeta Arduino Uno

A les entrades digitals poden llegir el valor zero o cinc volts, i es poden detectar pels ports 2 al 13 i dels ports extres 14 al 19  si calen més entrades que no s'utilitzen.

A les eixides digitals poden escriure el valor zero o cinc volts, i es poden escriure als ports del 2 al 13 i dels ports extres 14 al 19 si calen més eixides que no s'utilitzen.

A les entrades analògiques poden llegir els valors entre zero i mil vint-i-tres pels ports analògics 0, 1, 2, 3, 4, 5. El valor 1023 correspon a un voltatge  d'entrada al port de 5V i el valor zero correspon a un voltatge de 0V.

Els ports 0(Rx) i 1(Tx) són ports que es reserven per rebre (Rx) i transmetre (Tx) dades TTL amb el microprocessador, i no els emprarem de moment per programar res amb ells.

Ports arduino UNO