Omet navegació

18.1 Pilotatge de l'electrovàlvula 4/2

1. Esquema.

Anem a pilotar una electrovàlvula 4/2 connectada a un cilindre de doble efecte.

L'electrovàlvula està en la posició de repós connectada al relé amb les connexions C (comú) , i NT (normalment tancat) que asseguren que tindrà fluid elèctric per mantindre la posició en repós fins que maniobren amb la placa de relés connectada a Arduino. En aquesta posició de repós els conductes 1 i 2 estan connectats subministrant aire al cilindre per mantindre la tija del cilindre retreta i els conductes 4 i 3 també estan connectats buidant l'aire que feia avançar la tija del cilindre.

 

Esquema relés electrovàlvula 4/2

Si volem  fer avançar la tija del cilindre sols ens cal accionar amb Arduino les eixides digitals D2 i D1 per activar l'avanç de la tija i desbloquejar la posició de repós de l'electrovàlvula actualment en la posició NT del relé. El programa amb arduino és molt senzill.

2. Programa.

 

 
			//Copyleft(2012): Cferrando
			//Exemple d'activació d'un cilindre de doble efecte per mitja d'una electrovàlvula 4/2
			//
			int Rele1 = 9; // port on està connectat el relé que controla la part en activa de l'electrovàlvula 4/2 
			int Rele2 = 11; // port on està connectat el relé que controla la part en repos de l'electrovàlvula 4/2 
			void setup(){
			pinMode(Rele1,OUTPUT); // defineix el del relé com una eixida
			pinMode(Rele2,OUTPUT); // defineix el del relé com una eixida
			}
			void loop() { 
			
			//anem a fer avançar la tija del cilindre
			digitalWrite(Rele1, HIGH); //activa el relé amb la part activa de l'electrovalvula 4/2
			digitalWrite(Rele2, HIGH); //activa el relé amb la part en repós de l'electrovalvula 4/2
			// és a dir, passa la part en repos a la posició N.O. del relé per desconnectar-la
			// així avança la tija del cilindre
			delay(3000); // espera 3 segons per que avance la tija
			
			//anem a fer retrocedir la tija del cilindre
			digitalWrite(Rele1, LOW); //desactiva el relé amb la part activa de l'electrovalvula 4/2
			digitalWrite(Rele2, LOW); //desactiva el relé activa el relè amb la part en repós de l'electrovalvula 4/2
			// és a dir, passa la part en repós a la posició N.T. del relé per connectar-la
			// així la tija es retrau
			delay(5000); //espera 5 segons per fer retrocedir la tija del cilindre