Omet navegació

18.1 Pilotatge de l'electrovàlvula 4/2

1. Esquema.

Anem a pilotar una electrovàlvula 4/2 connectada a un cilindre de doble efecte.

L'electrovàlvula està en la posició de repós connectada al relé amb les connexions C (comú) , i NT (normalment tancat) que asseguren que tindrà fluid elèctric per mantindre la posició en repós fins que maniobren amb la placa de relés connectada a Arduino. En aquesta posició de repós els conductes 1 i 2 estan connectats subministrant aire al cilindre per mantindre la tija del cilindre retreta i els conductes 4 i 3 també estan connectats buidant l'aire que feia avançar la tija del cilindre.

 Evalvula 4/2

Si volem  fer avançar la tija del cilindre sols ens cal accionar amb Arduino les eixides digitals D2 i D1 per activar l'avanç de la tija i desbloquejar la posició de repós de l'electrovàlvula actualment en la posició NT del relé. El programa amb arduino és molt senzill.

2. Programa.

 Programa Evalvula 4_2

Valvula4/2.ino (ino - 981 B)