Omet navegació

Activitats estructures iteratives

P9 Triangle repetit

Encadena varis for uns dins d'altres per dibuixar un triangle d'esquerra a dreta, que en arribar a la dreta baixe cap a avall, després torne a l'esquerre, i acabe tornant cap amunt.