Omet navegació

15.- Recolida de dades en format PDF i TXT.

Podem recollir dades d'una targeta Arduino amb Processing i alçar-les a l'ordinador en format PDF , en format TXT, o en format XML.

El format XML s'utilitza com format intermedi per passar dades a un altre programa que llegirà el XML i omplirà una base de dades o utilitzarà les dades com entrada per fer-hi el que tinga programat i per això queda fora de l'abast d'aquests materials.

El format PDF no és pot editar  fàcilment per la qual cosa l'utilitzarem sols si volem un registre per imprimir les dades tal com eixen sense tocar-hi res. El format TXT és pot editar fàcilment, i si utilitzem el format de text CSV podrem passar les dades a una fulla de càlcul per fer-hi anàlisis de regressió lineal o altres càlculs estadístics.

Anem a veure com ho podem fer en format PDF i TXT.