Omet navegació

3.- Color: Del blanc al gris

  • Per canviar el fons de la pantalla del blanc al gris  podem amb l'ordre background(tonalitat); on la tonalitat pot ser blanca (255) , negra (0) o gris intermitja ( del 254 al 1).
//Color blanc
background(255);

Pantalla blanca

 

 

 

 

 

//Color negre
background(0);
Pantalla negra

 

 

 

 


//Color gris
background(150);
Pantalla gris

 

 

 

 

 

  • Per omplir una figura d'un color ho fem amb fill(tonalitat); mentre que per variar el color de la forma ho fem amb stroke(tonalitat);
//Fons gris
background(127);
// triangle negre de darrere
fill(0);
triangle(0, 75, 35, 5, 75, 75);
//triangle blanc de davant
fill(255);
triangle(35, 90, 60, 15, 85, 90);

fill()-Ompli

 

 

 

 

 

 //triangle amb vora negra al fons
stroke(0); triangle(0, 75, 35, 5, 75, 75); //triangle amb vora blanca davant stroke(255); triangle(35, 90, 60, 15, 85, 90); //Les figures dins són blanques per defecte si no diem el contrari.

stroke()-pinta la vora

 

 

 

 

 

  •  Si volem omplir les figures però fer-les parcialment transparents ho podem fer amb el segon paràmetre de l'ordre fill(tonalitat, transparencia); on la transparència va del 0 (totalment transparent) al 255 (totalment opac).
//Fons gris
background(127);
// triangle negre de darrere
fill(0);
triangle(0, 75, 35, 5, 75, 75);
//triangle blanc de davant parcialment transparent
fill(255,120);
triangle(35, 90, 60, 15, 85, 90);

fill(tonalitat,transparencia)