Omet navegació

Activitats estructures condicionals

P10 Arrel quadrada

Modifica aquest programa per si poses a la primera ratlla un decimal negatiu per error, el programa t'ha de dir que t'has equivocat. Utilitza alguna estructura condicional.

float n=25.5;
float raiz;
raiz=sqrt(n);
println("L'arrel quadrada de "+ n + " es " + raiz);