Omet navegació

9.- Estructures iteratives

for( )

L'ordre for s'executa de forma repetida fins que la condició deixa de complir-se.

for

Mira l'exemple:

 

for (int i=0 ; i<20 ; i++){
  println ("i=" + i +" es variable que canvia en cada pas per «for»");
delay(500);
}

Mira una altre exemple:
// Canviem la mida de la pantalla
size(400,400);
//comencem el cicle for
for (int i=0 ; i<50 ; i++){
//Dibuixem un triangle diferent cada vagada
triangle(0+2*i, 80+2*i, 40+3*i, 0+3*i, 80+4*i, 80+4*i);
}

while( )

L'ordre while s'executa de forma repetida mentre la condició siga vàlida.

while

Mira l'exemple:

int i=0 ;
while ( i<20 ){
println ("i=" + i +" es la variable que canvia en cada pas per «while»");
delay(500);
 i++ ;
}