Omet navegació

4.- Color: La paleta RGB

Si volem acolorir les figures geomètriques de colrs no grisos ho podem fer triant colors de la paleta de colors que podem obrir anant a Tools , Color selector. Veurem la paleta següent on haurem de triar el color i anotar els paràmetres RGB .

Paleta RGB de colors

Per exemple un fons en color el farem així background(R, G, B);

un emplenat el farem amb fill(R, G, B);

un linia de color a una figura amb stroke(R, G, B);

mira l'exemple:

background(138, 237, 129);//color fons verd
fill(58, 52, 147);//color per omplir el cercle
stroke(198, 16, 71);//color de la ratlla del cercle
strokeWeight(5);//gruix del cercle
ellipse( width/2, height/2, 50, 50);//mida del cercle

cercle color