Omet navegació

9.- Entrades analògiques

Els sensor analògics com LDR , NTC, sensors de so, ... etc,  es connecten als ports 0, 1, 2, 3, 4, 5 de les entrades analògiques de la targeta Arduino seguint aquest esquema general.

Sensor analògic

El valor de la resistència pot variar, cal fer proves depenent del sensor i de la condicions ambientals. El valor que llegirà la targeta Arduino serà un valor digital situat entre 0 i 1023 depenent del valor del divisor de tensió.