Omet navegació

9.3.2- Pràctiques RHT03

Temperatura de xafogor. Limits de validesa.

La temperatura de xafogor no està definida per a una temperatura real inferior a 27 ºC.

Cerca informació en Internet que explique el motiu d'aquest fet.

Millora del programa.

1) Construeix un integrat que continga la resistència de 1KΩ , i els pins per connectar el cables de RHT03 utilitzant Eagle. Revisa l'annex del final per veure com funciona Eagle.

2) Millora el programa per tal que es mostre la temperatura de xafogor sols si la temperatura real es igual o superior a 27ºC. En cas que la «T xafogor» siga inferior sols es mostrarà la temperatura real i la humitat.