Omet navegació

Pràctica de física: Variació de la temperatura de la resistència NTC

A continuació veus uns resistència NTC i el símbol:

Resistència o termistor NTC (tret de la Viquepèdia) Símbol termistor NTC (tret de la Viquepèdia)

Un termistor NTC és una resistència que depèn de la temperatura formada per òxids metàl·lics de Manganès, Niquel, Cobalt, Coure i Ferro que depenent de la proporció relativa tindran una corba característica diferent.

Corbes característiques NTC depenent dels òxids de metall

 

Físicament a Temperatura més alta es produeixen més electrons lliures i per això la R cau. Aquests electrons lliures salten de la banda de valència a la de conducció. A T baixes R és alta i val milers de Ohms. A T altes R és molt baixa i val dotzenes de Ohms.

Bandes de conducció i valencia del NTC

 

 

 

1. Modifica el programa vist abans per mostrar la variació real de la  resistència del NTC de forma gràfica, pots triar si vols mostrar  la temperatura en ºK o en ºC però la resistència cal que la  mostres en Ω (Omhs) i cal escollir el valors per ajustar-­se al valor esperat per al nostre termistor NTC de 10K.

El programa final en executar-se ha de mostrar una gràfica amb els paràmetres semblants a aquests.

 Gràfica de T (ºC) i R(Ohms) feta per Processing llegint Arduino

 2. Comprovació del model de SteinHart-hart.
Ens cal un vas de precipitats, un termòmetre de Mercuri que mesure de 0 a 100 oC, un Bunsen, un tub de precipitats de vidre per posar el NTC dins una vegada estiga soldat a un parell de cables conductors.
Connectarem els cables dels NTC a la resistència de 10 K i a la targeta Arduino com veus a l'esquema elèctric següent.

Esquema NTC i termòmetre de Hg

En el nostre cas hem utilitzat en el programa de Processing uns paràmetres on hem suposat que la NTC que segueix un curva D, i fent proves hem una beta en l'interval de 0oC a 50oC i així les constants han valgut:
R0=10000 Ohms , T0=298,15K , B(beta)=389 , Rinfinit=0,0214906446

Agafa la beta en el interval 25ºC a 125ºC i calcula de nou els paràmetres R0, beta,i Rinfinit, modifica el programa i comprova amb el termòmetre de Hg amb el muntatge que veus més amunt la validesa del model de SteinHart-hart.

3. Conclusions
Explica les conclusions a les quals es pot arribar experimentalment.