Omet navegació

17.- Reles

Si volem treballar de forma segura amb motors a 230 V en caldrà aïllar d'Arduino el circuit de control del circuit de potència. Amb el relé 2PH63091A ho tenim molt fàcil.

Relé 2PH63091A + Arduino

 

El programa és molt senzill.

int releIn1=2;
int releIn2=3;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(releIn1, OUTPUT);
  pinMode(releIn2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  //Anem a engegar els reles 
  Serial.println("Rele engegat");
  digitalWrite(releIn1, HIGH);//Engeguem relé 1
  digitalWrite(releIn2, LOW);//Deixem relé 2 aturat
  delay(5000);
  //Anem a aturar els reles
  Serial.println("Rele aturat");
  digitalWrite(releIn1, LOW);//Aturem relé 1
  digitalWrite(releIn2, LOW);//Deixem relé 2 aturat
  delay(5000);

}