Omet navegació

17.- Reles

1. Esquema electrònic.

Anem a utilitzar relés per engegar o apagar aparells elèctrics connectats a 220 V que si connectarem directament a la placa Arduino la destruiríem de forma immediata. Tanmateix l'aplicació principal que veurem en aquest curs serà controlar vàlvules electroneumàtiques, que veurem a la secció següent d'electroneumàtica.

Per activar un relé ens cal una intensitat de 500 mA , com que la intensitat que suporta qualsevol port d'eixida d'Arduino és de 40 mA , ens cal utilitzar un transistor del tipus TIP 102 o TIP 120.

Esquema relé TIP 120

 

El tip120 és un trasistor Darlington on b és la base, c és el colector i e és l'emisor.

 El relé  Finder 40.31 utilitzat té un port comú c , un port normalment obert n.o. i un port normalment tancat n.t. 

2. Programa

			//Copyleft(2012): CFerrando
			//Exemple d'activació d'un relé
			//
			int tipRele = 8; // port on esta connectat la base del transistor tip120 que connectarem a un relé
			void setup(){
			pinMode(tipRele,OUTPUT); // defineix el relé com eixida
			}
			void loop() { 
			digitalWrite(tipRele, HIGH); //activa el relé
			delay(1000); // espera 1 segons amb el relé activat
			digitalWrite(tipRele, LOW); //desactiva el relé
			delay(5000); //espera 5 segons amb el relé desactivat
			}