Omet navegació

Activitats matrius

P13 Cartes aleatòries

Modifica el programa P11 per mostrar les 12 cartes d'abans però ordenades de forma aleatòria. Es pot repetir alguna carta.

Pista:

Et caldrà definir dues llistes semblants a aquestes:

  //declarem el text que posarem en cada imatge
String[] textImatge = new String[12];
textImatge[0]="Anglaterra";
textImatge[1]="Estats Units ";
textImatge[2]="Itàlia";
textImatge[3]="França";
textImatge[4]="Brasil";
textImatge[5]="Argentina";
textImatge[6]="Bèlgica";
textImatge[7]="Escòcia";
textImatge[8]="Espanya";
textImatge[9]="Alemanya";
textImatge[10]="Grècia";
textImatge[11]="Rússia";

// declarem el fitxer amb el nom de cada imatge *.gif
String[] fitxerImatge = new String[12];
fitxerImatge[0]="1.gif";
fitxerImatge[1]="2.gif";
fitxerImatge[2]="3.gif";
fitxerImatge[3]="4.gif";
fitxerImatge[4]="5.gif";
fitxerImatge[5]="6.gif";
fitxerImatge[6]="7.gif";
fitxerImatge[7]="8.gif";
fitxerImatge[8]="9.gif";
fitxerImatge[9]="10.gif";
fitxerImatge[10]="11.gif";
fitxerImatge[11]="12.gif";