Omet navegació

Arduino

Arduino és una companyia de maquinari lliure i una comunitat tecnològica que dissenya i manufactura plaques computadora de desenvolupament de maquinari i programari, composta respectivament per circuits impresos que integren un microcontrolador i un entorn de desenvolupament (IDE), on es programa cada placa.

Arduino s'enfoca a acostar i facilitar l'ús de l'electrònica i programació de sistemes embeguts en projectes multidisciplinaris. Tota la plataforma, tant per als seus components de maquinari com de programari, són alliberats amb llicència de codi obert que permet llibertat d'accés a ells. Si vols cercar informació sobre projectes fets amb Arduino pots visitar el Arduino PROJECT HUB.

El maquinari consisteix en una placa de circuit imprès amb un microcontrolador, usualment Atmel AVR, ports digitals i analògics d'entrada/sortida,els quals poden connectar-se a plaques d'expansió (shields), que amplien les característiques de funcionament de la placa Arduino. Així mateix, posseeix un port de connexió USB des d'on es pot alimentar la placa i establir comunicació amb el computador.

D'altra banda, el programari consisteix en un entorn de desenvolupament (IDE) basat a l'entorn de Processing i llenguatge de programació basat en Wiring, així com en el carregador d'arrencada (bootloader) que és executat en la placa. El microcontrolador de la placa es programa mitjançant un computador, usant una comunicació serial mitjançant un convertidor de nivells RS-232 a TTL serial.