Omet navegació

10.- Estructures condicionals (I)

if( )

  • L'estructura if() permet comprovar si una condició és certa, si ho és s'executa el codi situat dins del if() una vegada , si no ho és s'executa la següent ordre fora de l'estructura if().

 if

Mira l'exemple:

 

if ( condició ){
//instruccions a executar una vegada si es compleix la condició
}
//intruccions fora del if 

 

Mira aquest altre exemple:

int i=0 ;
if ( i<2 ){
println ("i=" + i +" es el valor de i quan es compleix la condicio del «if»");
delay(500);
 i++ ;// instrucio que no serveix per a res
}
println(" hem eixit del if");

if( ) else( )

La ordre else permet executar el codi que hi ha dins del else quan no es compleix la condició del if.

Mira l'esquema:

 if else

Mira l'exemple:

 

Instrucció
if ( condició ){
//instruccions quan es compleix la condició del if
} else {
//instruccions quan NO es compleix la condició del if 
}
//Instruccions fora del cicle if else

 

Mira aquest altre exemple:

String nom="joan " ;
if ( nom=="pepe" ){
println ("el nom de l'usuari es pepe");
} else {
println("En canvi l'usuari es diu "+nom);
}
println (" Ja em eixit del if else");

//Executa aquest programa canviant la definició de la primera ratlla posant nom="Maria "