Omet navegació

2.- Alguns conceptes de programació

El programes Arduino tenen l'estructura següent:

 

/* Nom del programa  Explicació de que fa el programa  */ //Ací baix van les declacions de variables globals // i els ports (pins) on connectem els dispositius. void setup() { //Dins de la funció void setup va la configuració dels pins dels dispositius connectats com d'entrada o eixida. // Tambe sol anar la declaració del monitor sèrie si anem a utilitzar-lo. } void loop() { // Dins de la funció void loop va la part principal del programa que s'executara en un cicle infinites vegades. }

Tenim tres parts diferenciades en les qual poden anar varies coses en cada part:

  • Primera part: Comentaris. Sol tindre els comentaris entre barra asterisc si són més d'uns línia o doble barra si sols tenen una línia. Es sol posar el nom del programa , l'autor, la llicència, per a que serveix el programa. Es codi que no s'executa.
  • Primera part: Declaracions. També es posem les declaracions de variables globals com enters, decimals, o cadenes de caràcters. S'acaba la línia en punt i coma llevat dels comentaris.
  • Primera part: Declaracions. També es posa el port (pin) on connectes el dispositiu digital o analògic declarant-lo com tipus enter doncs emmgatzemarà un número. S'acaba la línia en punt i coma llevat dels comentaris.
  • Segona part: És la funció void setup() { } i a dintre la configuració del ports (pins) dels dispositius digitals com entrada o eixida. També s'afegeix la configuració del monitor sèrie, que és una pantalla que s'obre a l'ordinador on escrius missatges amb càlculs o el que tu vulgues. Dins la funció void setup() { } cada línia que declarà un valor o tipus acaba amb punt i coma.
  • Tercera part: És la funció void loop() { }  que té dintre les instruccions per fer açò o allò altre, per exemple engegar comprovar un sensor i després aturar el motor. Dins la funció void loop() { }  cada línia amb la instrucció acaba en punt i coma llevat que tinga comentaris.