Omet navegació

9) Comunicacions Bluetooth amb Android

Anem a veure com comunicar-nos amb un telefon Android. Posarem un Bluetooth al nostre Arduino UNO.

Fes el muntatge següent:

Arduino + led13 + Bluetooth

Les potetes de l'integrat HC06 les connectem de la forma:

VCC a 5V d'Arduino

GND al comú d'Arduino

Rx de HC06 a port 2 d'Arduino. Al programa Rx li assignarem el pin 3.

Tx de HC06  a port 3 d'Arduino. Al programa Tx li assignarem el pin 2.

Això és lògic. Rx de Arduino s'ha de connectar amb Tx de HC06 i Tx d'Arduino s'ha de connectar amb Rx de HC06. Si els dos receptor són el mateix no hi ha comunicació.

 D'aquesta forma els ports RX i TX d'Arduino que hi són al 0 i 1 queden lliures per comunicar amb l'ordinador amb el cable USB, així podem carregar programes sense haver de desconnectar els ports RX i TX del HC06 ja que els hem assignat al 2 i 3.

Escriu el programa:

Arduino + Bluetooth Programa led13

El programa equivalent per passar a Arduino IDE és:


#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial serial(3,2);

char TextRebut = 0;

void setup() {
  serial.begin(9600);
  pinMode(13, OUTPUT);

}

void loop() {
    if (serial.available()) {
      TextRebut = serial.read();
      switch (TextRebut) {
      case '1':
        digitalWrite(13, HIGH);
        break;
      }
      switch (TextRebut) {
      case '0':
        digitalWrite(13, LOW);
        break;
      }

    }

}


Ara mateix sols et falta activar el servei Bluetooth al teu mòbil, i des de la Play Store instal·lar l'app «Bluetooth Terminal».
Després aparelles amb el telèfon el dispositiu insegur HC06 que té per contrasenya 1234.
Bluetooth terminal

A continuació envies consecutivament el text 0, 1 (sense les comes) i prems «Send» després de cada número.
Veuràs com els leds s'engeguen depenent del número que envies 0 s'atura el led13 si prems i envies el 1 s'engega el led13.