Omet navegació

8.2.1 Pràctica 1 LDR

Fes el muntatge següent.

LDR + Arduino + 2 leds

Ara programa amb bloclyDuino dues sentencies condicionals de forma que:

1) Si el valor del LDR > 300  s'engega el led verd i apareix un missatge al monitor sèrie que diu que estem amb molta llum.

2) Si el valor del LDR <= 300 s'atura el led verd i mostra un missatge al monitor sèrie dient que estem amb llum.

3) Si el valor de LDR < 25 s'engega el led roig i apareix un missatge al monitor sèrie que diu que estem a molta foscor.

4) Caldrà que completes el programa amb aquests 3 ifs que veus, i afegesques sentencies de control dels leds i sentencies de comparació matemàtica.

8 2 1

Per aclararir-te el programa a fer, t'afegesc el diagrama de flux del programa demanat.

Fluxe LDR + 2 leds