Omet navegació

6.1) Eixides PWM.

Una eixida PWM és un pin d'Arduino on escrivim un valor que varia entre el 100% de 5V i el 0% de 5V que són 0V. Això és fa amb una funció Polsada que varia el valor entre 0 (0%) i 255 (100%). Això és pot fer als pins on Arduino té habilitat el poder escriure polsos que són els pins 

Mira la gràfica de Timothy Hirzel  i on estan situats els pins PWM

PWM Pins PWM a Arduino UNO

Connecta un led al pin 3 o usa l'escut d'Arduino UNO per programar el led 3.

Arduino Uno Escut led 3 Arduino led 3 breboard

Ara obre BlocklyDuino i escriu aquest programa per fer un pols al led3.

Pols PWM led 3

Fixa't en el programa equivalent d'Arduino IDE.

int pinLedPWM;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinLedPWM, OUTPUT);
    pinLedPWM = 3;

}

void loop() {
    Serial.println("Llancem un pols al pin amb el valor desitjat. ");
    Serial.println("Valor mínim 0. Valor màxim 255");
    analogWrite(pinLedPWM, 255);
    delay(1000);
    Serial.println("Ara el pols amb valor 0 aturarà el led");
    analogWrite(pinLedPWM, 0);
    delay(1000);

}

Fes la pràctica PWM 1 d'aquesta secció.

A continuació prova amb el mateix muntatge aquest programa.

PolsPWM-led3-for

Fixa't en el programa equivalent d'Arduino IDE.

int pinPWM = 3;
int i;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinPWM, OUTPUT);

}

void loop() {
    for (i = 0; i <= 255; i=i+1) {
      analogWrite(pinPWM, i);
      delay(10);
    }
    analogWrite(pinPWM, 0);
    delay(10);
    for (i = 255; i >=0; i=i-1) {
      analogWrite(pinPWM, i);
      delay(10);
    }

}

Fes la pràctica PWM 2 d'aquesta secció.