Omet navegació

7.6) Sensor Hall

El sensor digital Hall es basa en l'efecte Hall que consisteix en l'aparició d'una diferència de potencial en un conductor quan és travessat per un corrent elèctric i un camp magnètic extern s'aplica perpendicularment al flux de portadors. S'usa per detectar imants a distancia.

Fes el muntatge següent:

HallSensor + Arduino

A continuació escriu el programa:

Sensor Hall RobotDyn

L'equivalent en Arduino IDE és:

boolean Valor_HallSensor = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(4, INPUT);
    Serial.println("Anem a llegir el valor del sensor Hall RobotDyn");
  Serial.println("Aquest sensor té lògica inversa");
}

void loop() {
    Valor_HallSensor = digitalRead(4);
    Serial.println(Valor_HallSensor);
    Serial.println("Si és true=1 No detecta imants");
    Serial.println("Si és fals=0 Si detecta imants");
    delay(1000);
}

Fes el projecte Ascensor.