Omet navegació

7.3) Ultrasò de 3 pins

El sensor per mesurar distàncies que anem a provar ara es el emissor receptor de so de Parallax que emet pols de 5 microsegons precedits d'un silenci de 2 microsegons, després rebota el só quan troba un obstacle i l'aparell escolta el so de retorn (eco) i compta el temps que tarda el so en anar i tornar.

Pols sonor ultrasons

Fes el muntatge següent.

Muntatge Ultrasò Parallax amb Arduino

Ara ja pots posar el programa següent amb Blockly@rduino:

Sensor Ultraso 3 pins

Cal tindre en compte que no pots mesurar distancies superiors a 4 metres ni inferiors a 3 cm o l'aparell donarà errors grans.

El programa equivalent de Arduino IDE és:

#include <Ultrasonic.h>
Ultrasonic ultrasonic_5(5); // pin on posem el sensor
int Distancia = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    Serial.println("Anem a mesurar la distancia amb ultrasons");
    Serial.println("Distància màxima a mesurar 400 cm");
    Serial.println("Distància mínima a mesurar 3 cm");
    Distancia = ultrasonic_5.MeasureInCentimeters();
    Serial.println(Distancia);
    delay(1000);
}

Recorda instal·lar aquesta llibreria.

Llibreria ultrasonic grove

Fes la pràctica ultrasò de 3 pins 1