Omet navegació

2) Instal·lació d'Arduino IDE

Anem a veure la instal·lació a Ubuntu (Linux) i a MS Windows.

1.- Instal·lació a Ubuntu (nou)

Instal·la el programa arduino utilitzant synaptic  o un terminal d'ordres sudo apt-get install arduino.

 

2.- Instal·lació en Ubuntu (vell)

  1. Baixa la darrera versió de la pàgina oficial d'Arduino.
  2. Instal·la les llibreries gcc-avr i avr-libc utilitzant synaptic o un terminal d'ordres ( sudo apt-get install gcc-avr avr-libc ).
  3. Si vas a utilitzar un port usb per carregar els programes dona permisos al usuari que executarà el programa arduino amb l'ordre ( sudo usermod -aG dialout usuari ), on la paraula usuari la canviaràs per el nom de l'usuari ja siga lliurex , tecnologia, alumne o el que siga.
  4. Descomprimeix la versió del programa que t'has baixat al pas 1, prem el fitxer arduino que hi ha dins per executar-lo.

Arduino