Omet navegació

3) Pins i alimentació a Arduino Uno

A les entrades digitals poden llegir el valor zero o cinc volts, i es poden detectar pels pins 2 al 13 i dels pins extres 14 al 19  si calen més entrades que no s'utilitzen.

A les eixides digitals poden escriure el valor zero o cinc volts, i es poden escriure als pins del 2 al 13 i dels pins extres 14 al 19 si calen més eixides que no s'utilitzen.

A les entrades analògiques poden llegir els valors entre zero i mil vint-i-tres pels ports analògics 0, 1, 2, 3, 4, 5. El valor 1023 correspon a un voltatge  d'entrada al port de 5V i el valor zero correspon a un voltatge de 0V.

Els pins 0(Rx) i 1(Tx) són ports que es reserven per rebre (Rx) i transmetre (Tx) dades TTL amb el microprocessador, i no els emprarem de moment per programar res amb ells.

Pins Arduino UNO
C. Ferrando (CC BY-NC-SA)L'alimentació externa recomanada pot variar entre 7 i 12 V i la connectarem amb un jack o amb dos cables a Vin i a GND.

Mai proves motors sense una alimentació externa connectada a Arduino o et carregaràs el port USB del teu ordinador , en el millor dels casos o la placa base  en el pitjor.

Arduino UNO alimentació elèctrica
C. Ferrando (CC BY-NC-SA)