Omet navegació

6.8) Servomotors

Un servomotor és un actuador lineal que permet un control precís de la posició, la velocitat i l'acceleració angulars o lineals. Consisteix en un motor adequat acoblat a un sensor per a la retroalimentació de posició. El motor es combina amb algun tipus de codificador de posició per proporcionar una retroalimentació de posició i velocitat. En el cas més senzill, només es mesura la posició. La posició mesurada de la sortida es compara amb la posició de comandament, l’entrada externa al controlador. Si la posició de sortida difereix de la requerida, es genera un senyal d’error que fa que el motor gire en qualsevol direcció, segons siga necessari per portar l’eix d'eixida a la posició adequada. A mesura que s’apropen les posicions, el senyal d’error es redueix a zero i el motor s’atura.


Els servomotors s’utilitzen en aplicacions com la robòtica , la maquinària CNC o la fabricació automatitzada . Veurem dos tipus de servomotors els que es mouen 180º i els ques mouen 360º