Omet navegació

6.2.2 Pràctica RGB 2

Led RGB Arduino breboard

Modifica el programa Led RGB 2 per canviar el color entre dos colors entre els qual vulgués variar el Led RGB. Usa un programa extern com Inkscape per trobar els paràmetres RGB dels dos colors entre els quals vols que varie el led.

Prova el programa abans de guardar-lo en format B@ amb el Block@rduino o INO amb el Arduino IDE i penjar-lo al moodle on el professor et diga.