Omet navegació

6.7 Motors amb L9110 PWM

Fes el muntatge aquest:

L9110 PWM Arduino UNO

Obre BlocklyArduino i fes aquest programa.

L9110 PWM Arduino UNO Programa

Quan el passem a l'IDE veuràs aquest codi:

int pinA1_A = 10;
int pinA1_B = 11;
int pinB1_A = 5;
int pinB1_B = 6;

// Descriu aquesta funció
void Motor_A_Horari() {
  analogWrite(pinA1_A, 75);
  analogWrite(pinA1_B, 0);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_B_Horari() {
  analogWrite(pinB1_A, 75);
  analogWrite(pinB1_B, 0);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_A_antiHorari() {
  analogWrite(pinA1_A, 0);
  analogWrite(pinA1_B, 75);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_B_antiHorari() {
  analogWrite(pinB1_A, 0);
  analogWrite(pinB1_B, 75);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_A_aturat() {
  analogWrite(pinA1_A, 0);
  analogWrite(pinA1_B, 0);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_B_aturat() {
  analogWrite(pinB1_A, 0);
  analogWrite(pinB1_B, 0);
}void setup() {
  pinMode(pinA1_A, OUTPUT);
  pinMode(pinA1_B, OUTPUT);
  pinMode(pinB1_A, OUTPUT);
  pinMode(pinB1_B, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
    Serial.println("Anem a provar L9110 amb PWM");

}

void loop() {
    Motor_A_Horari();
    delay(5000);
    Motor_A_aturat();
    delay(5000);
    Motor_A_antiHorari();
    delay(5000);
    Motor_A_aturat();
    delay(5000);
    Motor_B_Horari();
    delay(5000);
    Motor_B_aturat();
    delay(5000);
    Motor_B_antiHorari();
    delay(5000);
    Motor_B_aturat();
    delay(5000);

}