Omet navegació

4) Hola món

El «Hola món» és el primer programa que s'escriu en un llenguatge nou de programació quan aprens, en aquest cas anem provar la comunicació entre el nostre ordinador i la targeta Arduino engegant un led connectat al pin 13 ja siga directament o mitjançant una placa breboard. El pin 13 és especial per que té una resistencia interna dins que et permet coonectar un led entre eixe pin 13 i el GND (pol negatiu) que hi ha a la vora, d'aquesta forma podem provar si una targeta es comunica amb l'ordinador ben ràpid.

1) Fes alguns dels muntatges aquests:

Arduino uno led13 breboard Arduino UNO led13

2) Obre el Blockly@rduino i fes el programa

Hola món gràfic

3) Quan acabes prem el botó «Codi» que hi ha baix de «Blocks» i copia el codi dins del Arduino IDE que hauràs obert. Posa-li nom al programa en Arduino Uno, dis-li «HolaMon». (No poses mai accents als noms del programes).

Hola món arduino

4) Ara comprova que has triat i marcat la targeta que t'has comprat al programa.

Hola mon targeta

5) A continuació marca el port per on descarregaràs el programa a la targeta ja connectada.

Hola mon port USB

6) Ara cal verificar que el programa està ben escrit i després ja el pots carregar a la targeta, una vegada Arduino IDE compile el codi i el passe a binari (ceros i uns), que són el que entén el microprocessador d'Arduino.

Hola món compila

7) De fet, hi ha un botó per mostrar els missatges que has programat al mcicroprocessador i que ixiran al monitor sèrie.

Hola món monitor sèrie

El monitor sèrie és molt útil quan llegisques dades de un sensor extern connectat a Arduino i quan vulgues depurar un programa que no acaba d'anar bé i et cal mostrar que fa el microprocessador en cada instant i veure si l'ordre d'execució és el correcte. 

Monitor sèrie del Hola món