Omet navegació

5.5) Relés

Un relé és un dispositiu que connecta un corrent d'alt voltatge (230 V) a una targeta Arduino però mantenint el control de forma aïllada del voltatge elevat i connectat a la targeta a 5V.

D'aquesta forma podem maniobrar qualsevol aparell connectat a 230V sense posar en perill la nostra seguretat.

Fes el muntatge següent:

2 Relay + Arduino + led

Fixa't que aquest primer contacte el fem amb un circuit de potencia de sols 3V. A la pràctica quan ja ho faces bé, ja canviaren a un muntatge a 230V.

Ara fes el programa:

 2 relés

L'entrada EN1 del relé la posen al pin 2 d'Arduino. Si activem el pin 2 i escrivim 5V en ell s'activa el relé 1 i llavors la sortida NO1 (Normalment Obert 1) s'activa per deixar passar el corrent a COM1 que sempre  es connecta al pol negatiu o la fase portadora del corrent en corrent altern.

L'entrada EN2 la posem al pin 3 d'Arduino i funciona igual, però no l'activem mai en aquest programa, per que no em connectat res al relé 2.

El programa equivalent per Arduino IDE és:

void setup() {
  Serial.begin(300);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
    Serial.println("Connecten IN1 a pin 2");
  Serial.println("Connecten IN2 a pin 3");
}

void loop() {
    Serial.println("Active el relé 1");
    digitalWrite(2,HIGH);
    Serial.println("Mantinc el relé 2 desactivat");
    digitalWrite(3,LOW);
    delay(5000);
    Serial.println("Desactive el relé 1");
    digitalWrite(2,LOW);
    Serial.println("Mantinc el relé 2 desactivat");
    digitalWrite(3,LOW);
    delay(5000);
}