Omet navegació

1) Instal·lació del connector a Lliurex 21

Per instal·lar el connector BlocklyArduino en Lliurex 21 ves al Zero-Center i marcar el connector per començar la instal·lació.

Connector BlocklyArduino a Lliurex 21