Omet navegació

7.4.1 Pràctica ultrasò de 4 pins 1

Construeix un cub de cartró de 15 cm de costat. Posa'l a 150 cm del sensor d'ultrasons i ves variant el angle del cub respecte al sensor, comença amb el cub perpendicular al sensor (90º), fins assolir poc a poc un angle de quasi 135 º

Pràctica ultrasons 1

Mesura per cada angle la distancia mesurada amb el sensor i amb una cinta mètrica. Mira a partir de quin angle els errors augmenten.

Folra el cub amb paper d'alumini sense arrugar i repeteix les mesures.

A quines conclusions pots arribar ?