Omet navegació

8) Entrades analògiques

Flux d'informació d'Arduino

Ara ja podem entendre que les entrades i les eixides són diferents atenent al flux d'informació.

Les entrades duen la informació al microcontrolador.

Una entrada analògica és una connexió on Arduino llegeix el valor del pin i assigna un valor que varia entra 0 i 1023 tot depenent del voltatge que detecta en l'entrada. 

Si detecta 5V assigna un valor de 1023 mentre que si detecta 0V assigna un valor de 0.

Anem a veure alguns sensors analògics.