Omet navegació

6.3.2 Pràctica NeoPixels 8x8 2

Uneix a Arduino una tira segona NeoPixel de 8x8. Deixa la primera tira amb el cable que va de DIN al pin 6. La tira segona tindrà el DIN connectada al pin 7. 

Escriu un missatge més llarg del que hem fet fins ara.

NOTA: Demana al teu professor de calcular el consum elèctric per si et cal alimentar l'Arduino amb una font d'alimentació externa. A partir de dues tires i depenent de la longitud de les tires el consum d'intensitat és pot disparar i pot perillar el port USB de l'ordinador al carregar el programa si sols t'alimentes del teu ordinador.