Omet navegació

6.8.1) Servomotor de 180º

Anem a veure el funcionament d'un servomotor molt comú, el SG90 que podem connectar directament a Arduino, tot i que en hi ha a dotzenes que funcionen igual. El cable roig va a 5V , el cable marró a GND i el taronja al 9 o a qualsevol altre port d'Arduino.,

SG90

Fes el següent muntatge:

Servo + Arduino

Ara fes el programa aquest a Blockly@rduino:

Servomotor 0-180

El programa equivalent per Arduino IDE també és ben senzill.

#include <Servo.h>
Servo SERVO;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SERVO.attach(10);
}

void loop() {
    Serial.println("Angle a posar 45º");
    SERVO.write(45);
    delay(2000);
    Serial.println("Angle a posar 0º");
    SERVO.write(0);
    delay(2000);
}

 
Fes la pràctica 1 servo de 180º