Omet navegació

5.4) Motors amb l'escut L9110

El L9110 és un circuit imprès compost per dos integrats L9110S, que funcionen entre 5V i 12V i el corrent és de 800 mA.

Fes el muntatge aquest:

L9110 + Arduino UNO

Obre BlocklyArduino i fes aquest programa.

L9110 programa

Quan el passem a l'IDE veuràs aquest codi:

int pinA1_A = 11;
int pinA1_B = 12;
int pinB1_A = 9;
int pinB1_B = 10;

// Descriu aquesta funció
void Motor_A_Horari() {
  digitalWrite(pinA1_A, HIGH);
  digitalWrite(pinA1_B, LOW);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_B_Horari() {
  digitalWrite(pinB1_A, HIGH);
  digitalWrite(pinB1_B, LOW);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_A_antiHorari() {
  digitalWrite(pinA1_A, LOW);
  digitalWrite(pinA1_B, HIGH);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_B_antiHorari() {
  digitalWrite(pinB1_A, LOW);
  digitalWrite(pinB1_B, HIGH);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_A_aturat() {
  digitalWrite(pinA1_A, LOW);
  digitalWrite(pinA1_B, LOW);
}


// Descriu aquesta funció
void Motor_B_aturat() {
  digitalWrite(pinB1_A, LOW);
  digitalWrite(pinB1_B, LOW);
}void setup() {
  pinMode(pinA1_A, OUTPUT);
  pinMode(pinA1_B, OUTPUT);
  pinMode(pinB1_A, OUTPUT);
  pinMode(pinB1_B, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
    Serial.println("Anem a provar l\'escut L9110");

}

void loop() {
    Motor_A_Horari();
    delay(5000);
    Motor_A_aturat();
    delay(5000);
    Motor_A_antiHorari();
    delay(5000);
    Motor_A_aturat();
    delay(5000);
    Motor_B_Horari();
    delay(5000);
    Motor_B_aturat();
    delay(5000);
    Motor_B_antiHorari();
    delay(5000);
    Motor_B_aturat();
    delay(5000);

}