Omet navegació

7.5.1 Pràctica polsador 1

Anem a construir i programar un semàfor polsat per a vianants.

Fes el muntatge següent:

Semàfor polsat

Fes un semàfor de vianants que quan es polse el botó s'engegue 1 minut en Verd per deixar passar vianants, després passe a estar Groc 20 segons , després estiga un minut més en Roig per deixar passar cotxes, faça pampallugues en roig 10 segons i torne a començar el cicle.

El diagrama de flux del programa que has de fer és aquest:

Flux polsador + semàfor 3 leds