Omet navegació

7.2.1 Pràctica seguidor ratlles 1

Fes el muntatge següent:

Seguidor de ratlles + Led + Arduino

Modifica el programa de baix per fer que el led verd s'engegue quan es detecta el full blanc. Si passa per damunt la línia negra el led cal que s'apague.

7  2  1

Pensa que quan programes un cotxe seguidor de ratlles amb dos sensors seguidors quan actues sobre els motors per rectificar la trajectòria es quan perds la ratlla negra i detectes blanc.

El diagrama de flux del programa que cal fer és:

Flux Seguidor de ratlles + led

Canviar la instrucció que controla un led, per una altra que controle un motor d'un cotxe, veuràs com no és gaire més complicada.