Omet navegació

9.2.2 Material i muntatge

  • 6 piles de 1.5 V / Piles LiPO
  • 2 Motors reductors de continua.
  • Targeta Arduino UNO.
  • Shield driver motor.
  • Connector mascle DC de 5.5 mm x 2.1 mm
  • Cables
  • Rodes
  • Estructura de PCV
  • Telèfon amb Android

 

Anem a crear una aplicació per controlar 2 motor reductors connectats a una Arduino UNO amb alguns dels escuts vistos en aquestes pràctiques i amb un integrat Bluetooth HC06 com mostra els esquemes següents.

Arduino UNO + Escut A_UNO L293 + Motors + Bluetooth + LiPo:

Cotxe teledirigit L293

Arduino UNO + Shield UNO Rev3 + Motors + Bluetooth + LiPo:

Cotxe teledirigit rev3

Arduino UNO + Escut L298 + Motors + Bluetooth + LiPo:

Cotxe teledirigit L298

Les potetes de l'integrat Bluetooth HC06 les connectem de la forma:

VCC a 5V d'Arduino

GND al comú d'Arduino

TX a port 2 d'Arduino // NOTA: Mira si l'escut no usa aquest pin. Si l'us canvia'l per un lliure.

RX a port 3 d'Arduino// NOTA: Mira si l'escut no usa aquest pin. Si l'us canvia'l per un lliure

D'aquesta forma els ports RX i TX d'Arduino que hi són al 0 i 1 queden lliures per comunicar amb l'ordinador amb el cable USB, així podem carregar programes sense haver de desconnectar els ports RX i TX del HC06 ja que els hem assignat al 2 i 3.