Omet navegació

8.3.1 Pràctica 1 micròfon

Amb el mateix muntatge que has fet fins ara.

Micròfon + led

  1. Canvia el temps que estarà el led engegat a 3 segons.
  2. Mesura el soroll ambiental per mesurar quin és el límit per detectar soroll quan programes l'alarma. Utilitza el plotter sèrie.
  3. Refés el programa amb el límit que proposes i allunyat varis metres per detectar fins a quina distancia el micròfon detecta la palmada forta que dones.
  4. No dones palmades mentre el led està engegat per que durant eixe temps el programa no fa cas al micròfon.