Omet navegació

7) Entrades digitals

Flux d'informació d'Arduino

Ara ja podem entendre que les entrades i les eixides són diferents, atenent al flux d'informació.

Les entrades duen la informació al microcontrolador.  Usarem per a elles els pins del 2 al 13. Recorda que els pins 0 i 1 es reserven per comunicació del processador amb l'ordinador via cable USB.

Anem a veurem alguns sensors digitals.