Omet navegació

9.2.4 Instruccions i programes

El programa inicial amb que començaran els alumnes és aquest:

Pràctica cotxe

El programa inicial  per l'IDE amb que començaran els alumnes és aquest:

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial serial(3,2);

int pin1Motor1 = 8;
int pin2Motor1 = 9;
int pin1Motor2 = 12;
int pin2Motor2 = 13;
int pinPWMMotor1 = 10;
int pinPWMMotor2 = 11;
char TextRebut = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  serial.begin(9600);
    Serial.print("Cal canviar els pins i les variables");
  Serial.print("\t");

}

void loop() {
    if (serial.available()) {
      TextRebut = serial.read();
      switch (TextRebut) {
      case '0':
        Serial.print("Ací has de programar instruccions");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("digitalWrite( port,HIGH/LOW) per fer");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("anar el cotxe cap endavant");
        Serial.print("\t");
        break;
      }
      switch (TextRebut) {
      case '1':
        Serial.print("Ací has de programar instruccions");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("digitalWrite( port,HIGH/LOW) per fer");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("anar el cotxe cap endarrere");
        Serial.print("\t");
        break;
      }
      switch (TextRebut) {
      case '2':
        Serial.print("Ací has de programar instruccions");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("digitalWrite( port,HIGH/LOW) per fer");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("anar el cotxe per girar a esquerra");
        Serial.print("\t");
        break;
      }
      switch (TextRebut) {
      case '3':
        Serial.print("Ací has de programar instruccions");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("digitalWrite( port,HIGH/LOW) per fer");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("anar el cotxe per girar a dreta");
        Serial.print("\t");
        break;
      }
      switch (TextRebut) {
      case '4':
        Serial.print("Ací has de programar instruccions");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("digitalWrite( port,HIGH/LOW) per fer");
        Serial.print("\t");
        Serial.print("el cotxe per aturar els motors del cotxe");
        Serial.print("\t");
        break;
      }

    }

}// final de programa

Ara mateix sols et falta activar el servei Bluetooth al teu mòbil, i des de la Play Store instal·lar l'app «Bluetooth Terminal». Després aparelles amb el telèfon el dispositiu insegur HC06 que té per contrasenya 1234.

Bluetooth_Terminal

A continuació envies consecutivament el text 0, 1, 2, 3, 4 (sense les comes) i prems «Send» després de cada número. Veuràs com els motors s'engeguen o s'aturen depenent del número que envies o s'aturem tots si prems i envies el 4.

Ara anem a obrir la interfície de l'AppInventor i anem a fer una aplicació senzilla per controlar els motors amb 5 botons.

Afegeix al dissenyador els elements següents:

- De «Interfaz de usuario» pren «SelectorDeLista» i anomena-lo SelectBluetooth

- De «Disposición» pren «Disposiciónvertical» i no cal que li canvie el nom. Els botons i etiquetes aniran tots dins de la disposició vertical.

- De «Interfaz de usuario» pren 4 «Botón» i anomena-los btAvant , btEnrere, btGiraDreta, btGiraEsquerra. Posa en cada botó una imatge feta amb GIMP amb una fletxa que mostre cap a on va el cotxe.

- De «Interfaz de usuario» pren 1 «Botón» i anomena-lo btAtura. Canvia la forma i el color per deixar-lo roig.

- De «Interfaz de usuario» pren 1 «Etiqueta» i anomena-lo «etiqueta» però no li poses títol , deixa-la sense contingut « ».

- De «Conectividad» pren «ClienteBluetooth» i solta-la dins de la pantalla «Screen1» que anirà a la secció «Componentes no visibles».

- De «Sensores» pren «Reloj» i solta-la dins de la pantalla «Screen1» que anirà a la secció «Componentes no visibles».

L'aspecte serà aquest:

appInvent-Dissenyador

Ara canvia el dissenyador per la finestra de «Blocks» i programa els blocs següents:

appInvent-blocs1-2-3

appInvent-blocs4-5-6

appInvent-blocs7

A continuació anem a «Generar» i premem el botó per generar la APP en format APK.

genera_APK

Després quan isca la finestra per escanejar el codi QR ho escanegem.

appInvent-generaCodi

Carreguem l'aplicació al telèfon, li donem permisos per executar-se i l'executem.

Premem el selector de Bluetooth i triem aparellar el bluetooth HC06 de l'Arduino.

BTT_NO_Connect

El HC-06 és un integrat de classe insegura amb contrasenya 1234.

BTT_Scan

Després ja podem provar el botons per engegar i controlar el cotxe o aturar-lo.

BTT_Connect

Cal tindre en compte que l'abast del Bluetooth són de 10 metres. No pots superar aquesta distancia per controlar el cotxe. Hi ha altres models que arriben als 200 metres però són lògicament més cars.