Omet navegació

6.2.1 Pràctica RGB 1

LED RGB arduino breboard

Modifica el programa LedRGB_Seqüencia sense borrar les funcions definides per programar que el Led siga un semàfor que s'engegue 1 minut en Verd per deixar passar cotxes, despŕes passe a estar Groc 20 segons , després estiga un minut més en Roig per deixar passar peatons, faça pampallugues en roig 10 segons i torne a començar el cicle.

Flux Led RGB + semàfor

Prova el programa abans de guardar-lo en format B@ amb el Block@rduino o INO amb el Arduino IDE i penjar-lo al moodle on el professor et diga.