Omet navegació

1) (versió3) Connector BlocklyArduino

1) Baixeu el connector de: BlocklyArduinoPlugin.zip

2) Copieu el zip dins de la carpeta /home/«usuari»/Arduino/tools

3) Descomprimiu-lo. Et quedarà una carpeta tal que així: /home/«usuari»/Arduino/tools/BlocklyArduinoPlugin

4) Entra dins de BlocklyArduinoPlugin descomprimida i cerca una subcarpeta anomenada «Blockly@rduino». Ací la tinc jo «/home/carles/Arduino/tools/BlocklyArduinoPlugin/tool/Blockly@rduino»

5) Descarrega el zip de Blockly@rduino. Descomprimeix-lo i posa el contingut dins de la carpeta citada al punt anterior.

Es veurà així.

Contingut de Blockly@rduino

6 ) Reinicia l'ordinador i arranca Arduino IDE. Ves a Eines , Blockly@rduino

Arduino IDE + Blockly@rduino

7 ) Obri Blockly@rduino , vés a «Configuració global» i escull el tipus de lletra Verdana, el tipus de targeta per exemple Arduino Uno o ESP32, prem D'acord.

Vés a Configura els blocs i escull tots els tipus que t'interessen. prem D'acord.

Fes el teu programa amb blocs.

Programant amb BlocklyArduino

8 ) Per passar a codi el programa, prem el botó amb les ulleres de sol a la dreta/dalt.

En la subfinestra que s'obrirà a la dreta prem copy-paste.

El codi es copiarà a la finestra Arduino IDE. Revisà el port i puja el programa a la targeta Arduino / ESP32/ WeMos.

Puja el programa