Omet navegació

8.3.2 Projecte: Llums activades per palmes

Fes el muntatge següent.

Llums activades per soroll

El muntatge real una vegada fetes les proves serà aquest.

LLums activades soroll (Regletes reals)

Els programes que cal fusionar són els següents.

Programa Microfon Programa NeoPixels corona

Pots variar el color dels leds, però el programa cal que engegue les llums leds quan detecta un soroll i ha de mantindre les llums engegades 60 segons. Recorda afegir una matriu de leds per al segon neopíxel connectat al pin 7