Omet navegació

5.1) Leds. Seqüència de leds

Una eixida digital és un pin d'Arduino on escrivim el valor digital 5V (engegat) o el valor digital 0V (aturat). Anem a connectar 6 leds a l'Arduino UNO als pins 2 , 3, 4, connectant una resistència de 330 Ohms a l'ànode del led (pateta llarga) i i tots els càtodes (patetes curtes) a GND d'Arduino. De forma alternativa pots emprar el escut d'Arduino que has soldat on programarem aquestos leds mateixos. Mira l'esquema:

UNO + L293 + Leds 2, 3 ,4 Leds 2, 3, 4, + breboard

Anem a programar que cada led s'engegue un rere l'altre un segon, s'ature i passe  el següent a fer el mateix.

Leds 2 al 4 programa

Mira el programa d'Arduino IDE equivalent:

int pinLed2 = 2;
int pinLed3 = 3;
int pinLed4 = 4;


void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinLed2, OUTPUT);
  pinMode(pinLed3, OUTPUT);
  pinMode(pinLed4, OUTPUT);

    Serial.println("Configurem els pins com eixides");

}

void loop() {
    Serial.println("Engeguem el led del pin 2");
    digitalWrite(pinLed2, HIGH);
    delay(1000);
    Serial.println("Aturem el led del pin 2");
    digitalWrite(pinLed2, LOW);
    delay(1000);
    Serial.println("Engeguem el led del pin 3");
    digitalWrite(pinLed3, HIGH);
    delay(1000);
    Serial.println("Aturem el led del pin 3");
    digitalWrite(pinLed3, LOW);
    delay(1000);
    Serial.println("Engeguem el led del pin 4");
    digitalWrite(pinLed4, HIGH);
    delay(1000);
    Serial.println("Aturem el led del pin 4");
    digitalWrite(pinLed4, LOW);
    delay(1000);
   
}